Project Description

Táto kocka v sebe spojuje čistotu a jednoduchosť tvaru. Predstavuje detskú hravosť a všestrannosť. V jednej hmote a v jednom designe je kocka podstavcom pre vázu, ovocnú misu či hlbokou misou pre polievku. Pomocou kruhových výrezov na troch stranách s rôznymi polomermi (30mm,34mm,40mm) vytvára obyčajným otočením vždy nový pohľad a nové možnosti.

Cube je spojenie šiestych dosiek kamene TechnStone® o hrúbke 12mm s opracovanými hranami do polomeru 25cm a skosenými hranami do 45°.